Ενα blog για όσα συμβαίνουν στον αθλητισμό και όσα απασχολούν έναν αθλητικό δημοσιογράφο.

Πέμπτη 26 Μαΐου 2011

Παπούτσια φτιαγμένα για μια βραδιά
Παπούτσια φτιαγμένα για μια βραδιά, τη βραδιά του champions league final. Εκεί, σε αυτό το επίπεδο ζει το Ποδοσφαιρο της διεθνούς ευρωπαϊκής σκηνής, της υψηλότερης ποιότητας. Η αγορά βρίσκει τρόπους και δημιουργεί προϊόντα για να εκμεταλλευτεί την κάθε στιγμή. Κι η Ελλαδα βρίσκεται ακόμη στην εποχή των SMS και των λοιπών ψηφιακών εράνων.